قفسه بندی بار دستی

این نوع محصول جهت نگهداری اقلامیست که امکان بارگذاری آن بصورت دستی  توسط افراد حاضر در انبار انجام می شود. مسلما کالاهایی که خیلی حجیم و سنگین هستند می توانند در این نوع قفسه قرار بگیرند .

این نوع از قفسه بندی می تواند تا 3 یا چهار طبقه به ارتفاع 12 متر اجرا کرد.

ویژگی این محصول طراحی و انتخاب مقاطع جهت تحمل وزن سبک و سنگین است و همچنین می توان چند نوع از این قفسه را بصورت ترکیبی در کنار هم چیدمان کرد و کارایی نگهداری اقلام مختلف را در انبار افزایش داد.