انبار تجهیز آسیا

قفسه بایگانی ثابت

قفسه بایگانی ثابت

سیستم نگهداری دفتری (قفسه بایگانی ثابت)برای بارهای سبک مناسب است و نسبت به ریوت از تحمل کمتر و دهانه و عمق کوچکتری برخوردار است. حذف اتصالات پیچ و مهره ای و جایگزینی آن با اتصالات فاق ، زبانه تنوع ابعاد و ظرافت و زیبایی قفسه ، از ویژگیهای اصلی سیستم دفتری میباشد. این قفسه که در فروشگاهها ، انبار ها و ادارات موارد استفاده زیادی دارد بدلیل وجود عنصر زیبایی، در منازل هم بکار برده میشود. سوراخ هایی که روی ستون های این سیستم تعبیه شده اند ، به کاربر امکان تغییر فواصل طبغات و افزایش تعداد آنها را به آسانی ، ارایه میدهد. سیستم های بایگانی متحرک نیز از اجزای این قفسه ، به عنوان سازه اصلی بهره میبرند.


گالری