انبار تجهیز آسیا

بالکن بندی با پایه راک

بالکن بندی با پایه راک

ساختن یک نیم طبقه پیش ساخته، امروز بعوان یک راه حل سریع و بدون نیاز به مصالح ساختمانی، مورد توجه بسیاری از فروشگاهها و کارگاههای سطح شهر قرار گرفته، نیم طبقه راک توان تحمل بار بیشتری دارد و شما میتوانید از دهانه های بلند این سیستم بهره بگیرید.


گالری