انبار تجهیز آسیا


اطلاعات دفتر فروش

آدرس: کیلومتر ۲۳ جاده مخصوص کرج روبروی پمپ بنزین پاسارگاد جنب بانک صادرات

شماره تماس: (۰۲۶)۳۶۱۰۹۷۷۳-۴

تلفکس: (۰۲۶)۳۶۱۰۷۸۹۳

همراه: ۰۹۱۲ - ۱۷۹۲۳۷۰  آقای دانشور  

پست الکترونیکی: anbartajhiz97@gmail.com
info@anbarsazan.com